Маркетинга е един от най важните елементи за изграждането на успешен и конкурентен бизнес. Това е достатъчно обемно понятие, включващо в себе си не само елементите отнасящи се към директните продажби, но и цялостните бизнес процеси в компанията, нейната мисия и стратегия за развитие.

Маркетинга е огромен обем от работа по позиционирането на бизнеса в съзнанието на настоящите и бъдещи потребители на продуктите и услугите му.

В какво успява екипа на 100М в реализираните до днес проекти?

  • Маркетингови изследвания;
  • Позициониране и цялостна визия;
  • Стратегия и план;
  • Оценка и профилиране на потребителските групи;
  • Симбиоза на маркетинга и продажбите;
  • Внедряване на нов инструментариум;
  • Мърчъндайзинг / стандарти, оценка, имплементиране /;
  • Интернет маркетинг.

Каквото и да напишем за работата си бледнее пред това, че GLOBALTEAM Marketing Consultants Inc, ни избраха за свой партньор в България. Доверието на Грегори А. Санд – най-добрия специалист в областта на мърчъндайзинга е ласкаещо и задължаващо относно резултатите от работата ни.