В последно време пазара се развива толкова стремително, че у участниците в него се появяват все повече въпроси. как да успеят да се запазят и развият позициите си.

В тази не лека ситуация компаниите, стремящи се да запазят своята конкурентно способност, се налага постоянно да променят подхода не само към корпоративната стратегия и тактика, но и цялостната си фирмена структура и управление. За съжаление при решаването на повечето текущи въпроси и задачи на много фирми не им достига време и възможност оперативно да реагират на променящите се условия, ползвайки само собствените си сили. За това често попадайки в подобна ситуация, те разумно се обръщат към нас и други колеги специализирани в бизнес консултирането.

Какво е консултирането за 100М?

Това е помощ оказвана на клиентите ни във всяко направление на тяхната дейност – икономическа, финансова, кадрова, маркетингова, управленска. Главната ни задача е повишаване ефективността на компанията, както като цяло, така и в частност за всеки отделен служител.

Какъв е най големия проблем за всяка консултантска компания?

Дългото пребиваване в консултантския бизнес води до откъсване от реалната ситуация на пазара. Липсата на ежедневна оперативна работа превръща колегите от практици в чисти теоретици. Нашия опит от 2007 година показа, че не е достатъчно да наемем и обучим най добрите консултанти.

С какво 100М постига по добри резултати от конкурентите си?

За всеки отделен проект ние освен нашите консултанти, наемаме екип от действащи мениджъри работещи в неконкурентни компании, опериращи на същия пазар и решаващи в ежедневието си успешно същите проблеми, пред които са изправени клиентите ни.

Така под вещото ръководство на наши мениджъри успяваме гарантирано да постигнем резултат надхвърлящ очакванията на клиентите ни.

По този начин постигаме двоен ефект, развиваме високо квалифицирани специалисти (носещи добавена стойност и на настоящите си работодатели) които отново и отново да ползваме в своята работа и повишаваме удовлетвореността на всички доверили се на услугите ни.

Ние ценим клиентите си и след приключване на съвместния ни проект оставаме на разположени за всякакви въпроси.

Вие сами избирате дали да ползвате услугите на консултантска компания.

Ако практическия ни опит и преимущества са Ви заинтересували, ние сме готови да оправдаем вашето доверие.