Управлението на човешките ресурси в системата на съвременния мениджмънт – това е комплексна система на търсене, подбор, обучение, планиране, оценка и анализ на служителите в компанията. Това е един от най важните елементи на управлението, който ние можем грамотно да изградим специално за Вашата компания.

Нашите консултанти ще разработят за Вас:

 • Система за стратегическо управление на персонала;
 • Механизми за повишаване ефективността в работата на компанията;
 • Система от ключови измерители за ефективността на всяко подразделение и всяка щатна единица;
 • Процедури, методики и длъжностни инструкции;
 • Ефективна система за работни заплати с измерители за ефективност и различни мотивациони елементи.

Ние ще ви помогнем:

 • Да оцените реално потенциала на вашата компания от гледна точка на човешки ресурси;
 • Да минимизира конфликтите в колектива;
 • Да определите силните и слаби страни на всеки служител и правилно да формирате екипите си;
 • Да освободи време на средния и висшия мениджмънт за решаване на важни стратегически въпроси;
 • Да привличате и задържате най добрите специалисти;
 • Да намерите и обучите лидерите в екипа си;
 • Да повишите трудовата дисциплина и изпълнителността на служителите си.

Заедно с нас Вие ще се насладите на удивителни резултати от работата на вашите служители.

В партньорство с Психотерапевтичен център Миличин

Разберете повече за дейността на Психотерапевтичен център Миличин тук: www.milichin.com