Какво е това управление? На първо място това е определено въздействие на компанията или персонала като цялостна система, което служи за достигане на конкретни цели и решение на поставените задачи във връзка с оптимизацията и изменение на цялата система.

От къде започва 100М?

Корпоративна диагностика. Предоставяме на мениджърите и собствениците обективен поглед за текущото състояние на компанията или отделните и подразделения на база анализа на бизнес процесите, стратегията, структурата и финансите.

След като изследваме всички аспекти от дейността на предприятието ще Ви препоръчаме и имплементираме :

  • Модерна система за вземане на решения;
  • Система за контрол с ясни и измерими показатели;
  • Методика за управление на информацията;
  • Правила за реакция в кризисни ситуации;
  • Оптимални способи за разделение на труда между персонала и функционалните отдели;
  • Прединвестиционен анализ при реализация на вътрешен проект или закупуване или сливане с друга компания.

Нуждата от нас възниква в случай на прогнозируеми изменения в дейността на компанията, влошаване на резултатите или неопределеност в перспективите за функциониране. Никога не е късно да се възползвате от компетентните ни услуги.